EMLAK;

Emlak ; satış, kiralama, pazarlama, ipotek, kat irtifakı kurma, kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit, trampa, cins değişikliği, hibe (bağışlama), taksim (paylaşım), tashih (düzeltme), aplikasyon, harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma, kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma, vergi muafiyeti belgesini alma, veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma, emlak beyannamesi düzenleme, noterden satış vaadi sözleşmesi yapma, kira akid sözleşmesi yapma konularında hizmet vermekteyiz.